• ikony – https://www.flaticon.com/ (https://www NULL.flaticon NULL.com/)
  • Zdjęcia użyte w slider na stronie głównej: youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=rGvWgcXq3xc (https://www NULL.youtube NULL.com/watch?v=rGvWgcXq3xc)
  • Mapa użyta w zakładce “o nas” : GeoPortal  https://www.geoportal.gov.pl (https://www NULL.geoportal NULL.gov NULL.pl)
  • Zdjęcia osiedla w galerii O nas : https://jwc.pl/lp/villacampina/ (https://jwc NULL.pl/lp/villacampina/)